Takuu

Temperan myymillä tuotteilla on valmistajan tai Temperan takuu ja noudatamme KKVn ohjeita. Jos tuotteessa on vika, pyydämme toimimaan seuraavasti.

Ota ensin yhteys myyjään (Tempera Oy, puh. 09 6129290 tai myynti(at)tempera.com). Pystymme usein auttamaan ongelman selvittämisessä jo puhelimessa. Jos tuotteen korjaus vaatii sen palauttamista Temperaan, lähetämme sinulle esimaksetun palautusohjeen.

1. TAKUUNANTAJA

Tempera Oy, Uudenmaankatu 16, 00120 Helsinki. Puh. 09 6129290 tai myynti(at)tempera.com.

2. TAKUUN VOIMASSAOLOAIKA

Valmistajien takuun voimassaolon pituus on mainittu tuotteen papereissa. Yleinen takuu on 12 kk.

3. TAKUUN SISÄLTÖ

Takuu kattaa tuotteessa olleen, käyttäjästä riippumattoman, esim. valmistusvian. Takuu ei kata käyttö- tai hoito-ohjeiden vastaisesta tai muusta tavaran vääränlaisesta käsittelystä johtuvaa vioittumista. Yleisiä väärästä käytöstä johtuvia vikoja syntyy tavaran pudottamisesta tai esim. maaliruiskujen tukkeutuminen väärästä puhdistustavasta johtuen.

4. MENETTELY VIRHETILANTEESSA

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Ilmoitus virheestä voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja tosiasiallisesti havaitsi virheen. Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää takuutodistus, ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tavara on ostettu. Tällaista selvitystä ei kuitenkaan tarvita, jos ostopaikka ja -aika käyvät ilmi myyjän tai takuunantajan pitämästä rekisteristä.

5. VIRHEEN KORJAUS

Takuunantaja korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja ilmoitti virheestä. Virheen oikaisusta ei saa aiheutua ostajalle kustannuksia tai olennaista haittaa. 
(Takuunantaja voi antaa ostajalle ohjeita siitä, millä tavoin hänen tulee toimia vian ilmetessä, jotta esimerkiksi tavaran toimittaminen korjattavaksi tapahtuisi tarkoituksenmukaisesti ja kustannuksia säästäen). 
Kohtuullista korjaus- tai vaihtoaikaa arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa tavaran ominaisuudet ja virheen laatu, ostajan tarve saada tavara käyttöönsä ja se, onko takuunantaja antanut ostajalle korvaavan tavaran korjauksen ajaksi.