graphiteposter_gl

Yritys- ja tietosuoja

Tempera Oy - taiteilijain SuperStore

Tietojen keruu:

Keräämme tarvittavat tiedot tilausten käsittely varten sekä tapahtuneista tilauksista havaitut tiedot kuten

  • nimi
  • yhteystiedot
  • maksutiedot
  • ostohistoriatiedot
  • toimitustiedot

Tiedot säilytetään ja suojataan asianmukaisesti voimassa oleva säännöstön mukaisesti.Tietoihin on vain pääsy Tempera Oy:ön henkilökunnalla sekä soveltuvilta osin ohjelmistoimittajilla. Kaikkien osapuolten kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen säilyttämisestä vastaava yritys: Tempera Oy, Annankatu 10 C, 00120 Helsinki.

Tiedot säilytetään tarvittavan ajan ottaen huomioon mm. kirjanpito- ja kuluttajakauppaa koskevat säännökset.

Asiakkaalla on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti mm. saada tietoa tiedoista.

Tempera Oy on perustettu vuonna 1945. Toimimme useiden johtavien valmistajien jakelijana sekä oman myymälämme että lukuisten jälleenmyyjien kautta Suomessa, Eestissä ja Pietarissa.

Tempera Oy:n konttori sijaitsee Helsingissä Annankatu 10 C:ssä. Toimiston puhelinnumero on (09) 6129290 ja sähköposti myynti@tempera.com.